"Lake Louise" /  30" x 48" x 1.5" /  Acrylic on Board

Lake-Louise-Freitas-art.jpg

- available

$4000

texture & detail

Freitas-artwork-Lake-Louise-4.jpg
Freitas-artwork-Lake-Louise-6.jpg
Freitas-artwork-Lake-Louise-5.jpg
Freitas-artwork-Lake-Louise-2.jpg
Freitas-artwork-Lake-Louise-3.jpg